STS High School
Voor scholieren tussen de 14 en 18,5 jaar
+31 85 2735599

STS Privacybeleid

STS Student Travel Schools AB (“STS”/“wij”) respecteert uw privacy. Wij streven er altijd naar uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen en volgen de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Dit beleid is van toepassing op alle verkregen informatie via onze website www.sts.se welke wij hebben ontvangen in verband met de aanmelding, alsmede informatie welke op een andere manier aan ons is verstrekt. In dit beleid staat de term “u”/“uw” voor ouders waar van toepassing, of voor uw kind als de informatie betrekking heeft op uw kind.

De Verwerkingsverantwoordelijke is STS Student Travel School AB, org.nr 556083-9358 met het adres Kyrkogatan 48, 411 08 Göteborg, telefoonnummer 0771-20 20 90.

Bij aanmelding voor een van onze programma’s of aanmelding als gastgezin, waarbij u uw gegevens aan ons verstrekt, geeft u toestemming uw gegevens in overeenstemming met dit beleid te verwerken. Als u jonger bent dan 18 jaar oud, dan geven uw ouder(s)/voogd(en) toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Mogelijk versturen wij nog nieuwsbrieven via e-mail gedurende 12 maanden vanaf het moment dat u het programma hebt beëindigd. Als u uw toestemming heeft gegeven, kunnen wij u nieuwsbrieven blijven sturen, ook nadat de twaalf maanden zijn verstreken. U kunt altijd contact met ons opnemen als u deze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen.

STS en onze partners hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Firewalls en antivirussoftware beschermen ons netwerk en de systemen om onbevoegde toegang te voorkomen. Onze medewerkers hebben strikte instructies om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Slechts enkele van onze medewerkers hebben toegang tot de systemen waar persoonsgegevens worden opgeslagen, uitsluitend met vereiste gebruikersnaam en wachtwoord om in te kunnen loggen in het systeem.

In overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u het recht om eens per kalenderjaar (gratis) de informatie op te vragen die van u bij ons wordt verwerkt, ongeacht hoe deze is verzameld. Als u deze informatie wilt ontvangen, kunt u een schriftelijk verzoek daartoe indienen bij bovenstaand adres (verzoek kan niet via e-mail worden verzonden). De schriftelijke aanvraag moet door u zijn ondertekend.

Als uw persoonsgegevens, zoals wij die verwerken, niet in overeenstemming zijn met feitelijke situatie of de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht te vragen de persoonlijke gegevens te corrigeren of te verwijderen. Gegevens die wij op basis van geldende wetgeving moeten bewaren kunne wij niet verwijderen.

Speciaal van toepassing voor deelnemers aan het high school programma

De persoonsgegevens die wij van u als deelnemer verwerken bevatten uw naam, e-mailadres, huisadres, geboortedatum en telefoonnummer. Wij verwerken tevens details over eventuele allergieën, ziekten, lichamelijke beperkingen, diëten en andere informatie die u in het kader van uw deelname aan ons hebt verstrekt.

De gegevens worden gebruikt om uw aanvraag te beheren en te administreren en/of aan onze verplichtingen aan u als deelnemer te voldoen, waar ook ter wereld. In de aanmeldingfase gebruiken we uw informatie om uw individuele wensen te inventariseren en u te matchen met een geschikte school, gastgezin of verblijf. Zonder deze informatie kunnen we uw persoonlijk profiel niet afdoende inrichten, en komt u mogelijk op een school die of bij een gastgezin terecht dat niet bij u past. De gegevens zijn onder andere ook nodig om een visum aan te vragen en een schoolplaatsing te realiseren.

Volgens de hierboven vermelde doelstellingen, kunnen en moeten wij uw persoonsgegevens delen met onze plaatsingsorganisaties, onze partners en lokale contacten, luchtvaartmaatschappijen, scholen en gastgezinnen. Voor sommige bestemmingslanden is het noodzakelijk uw gegevens te verstrekken aan lokale overheden, indien dit vereist is om voor een langere periode te kunnen blijven, bijvoorbeeld aan US Homeland Security.

Uw persoonlijke gegevens worden daardoor opgeslagen, verwerkt en gedeeld met onze partners in het land van bestemming, om uw reis en uw verblijf te registreren. We gebruiken tevens IT providers die uw gegevens buiten de EU kunnen opslaan, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Door het accepteren van dit privacybeleid, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens kunnen worden overgebracht en opgeslagen in de Verenigde Staten.

Van toepassing voor gastgezinnen

De persoonsgegevens die wij verwerken ten aanzien van uw getoonde interesse om gastgezin te worden is de informatie die u ons verstrekt. Zoals namen van u en uw gezinsleden, emailadres, woonadres, geboortedatum, telefoonnummer, beroep en werktijden. Wij vragen tevens naar van toepassing zijnde informatie als de leeftijd van uw kinderen, religieuze overtuiging, mogelijke ernstige ziekten, fysieke of geestelijke gezondheidsproblemen, mogelijk aanwezige huisdieren en overige zaken die betrekking hebben op het toetsen van uw aanmelding als gastgezin.

Wij verwerken tevens gegevens van door u opgegeven voorkeuren zoals het aantal STS scholieren dat u tegelijkertijd zou willen opnemen, en of u scholieren zou kunnen accepteren die een speciaal dieet volgen.

De data wordt gebruikt om uw aanmelding als gastgezin te registreren en aan onze verplichtingen te kunnen voldoen, zowel naar u als gastgezin als naar de scholieren die bij u wonen of komen te wonen. De gegevens over mogelijke ziekten van gezinsleden, fysieke of mentale gezondheidsproblemen, religieuze overtuiging worden gebruikt om uw individuele situatie zo goed mogelijk te aan te kunnen laten sluiten bij een mogelijke scholier.

In overeenstemming met de genoemde doelstelling, kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met onze partner organisaties.

We gebruiken tevens IT providers die uw gegevens ook buiten de EU zouden kunnen opslaan, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Door het accepteren van dit privacybeleid, gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden overgebracht en opgeslagen naar de Verenigde Staten.

 


2_1844_Bo_City_2012.jpg 2_1844_Bo_City_2012.jpg

We bellen je graag

Heb je vragen of wil je een persoonlijk gesprek, laat dan je telefoonnummer achter en wij bellen je zo snel mogelijk!


Veelgestelde vragen

 • Ik wil me graag aanmelden, hoe kan ik dat doen?

  De eenvoudigste manier om je aan te melden is om naar de pagina van het land van je keuze te gaan en klik op de 'Aanmelden' knop. Je aanmelding is niet bindend en je kunt later een definitief besluit nemen. Wil je meer weten? Maak je geen zorgen; neem contact op en we bespreken al je vragen.

 • Zijn er ook STS studiebeurzen?

  We hebben elk jaar enkele studiebeurzen toe te kennen. klik hier voor meer informatie.

 • Is er een lokale contactpersoon beschikbaar?

  Ja, ongeacht waar je verblijft is er altijd een plaatselijke vertegenwoordiger beschikbaar. Hij of zij selecteert onze gastgezinnen, heeft contact met de scholen en ondersteunt jou en het gastgezin tijdens het jaar.

 • Naar wat voor soort school zal ik gaan?

  In de meeste landen kom je op een openbare school terecht. Ons High School Select programma biedt particuliere scholen als alternatief aan. Het verschil tussen particuliere en openbare scholen verschilt per land.

 • Kan ik aan sport deelnemen tijdens mijn high school jaar?

  Natuurlijk kun je ook sporten tijdens je jaar, zolang je het OK van je school hebt of de club waar je lid van wordt. Uitwisselingsscholieren mogen niet gerecruteerd worden alleen met het doel om sport te beoefenen in de VS. Op sommige scholen is het een regel dat scholieren die het VWO hebben afgesloten geen deel uit kunnen maken van een school team in de VS. Met STS High School Select heb je een grotere mogelijkheid om scholen te kiezen op basis van de sport mogelijkheden.

   

Geopend van maandag-vrijdag van 9.00-17.00 Meer informatie

Bezoek ons
STS High School Delft
Sadatweg 64-66
2622 AP Delft

© STS Education AB 1958 -2018