STS High School
För studenter 14–18 år
STS High School
För studenter 14–18 år
0771-20 20 10

Chatta med oss

STS Integritetspolicy

Vårt åtagande på STS för din integritet.

STS Student Travel Schools Aktiebolag (”STS”/”vi”) värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in via vår hemsida www.sts.se, som vi får i samband med ansökan eller som du annars lämnar till oss. I denna policy avses med ”du”/”dig” i tillämpliga fall även ditt barn om det är ditt barn beställningen gäller.

STS Student Travel Schools Aktiebolag, org.nr 556083-9358 med adress Kyrkogatan 48, 411 08 Göteborg, telefon 0771-20 20 90 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

I samband med att du ansöker att få resa på något av våra utbildningsprogram eller ansöker om att bli au pair eller värdfamilj genom STS eller annars lämnar oss dina uppgifter kan du lämna ditt uttryckliga samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Är du under 18 år är det dina målsmän som ska lämna sitt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter.

Vi kan komma att skicka nyhetsbrev via e-mail till dig inom tolv månader från att du har kommit hem från din resa eller har avslutat dina utlandsstudier/ditt uppdrag som au pair eller värdfamilj genom STS. Om du har lämnat ditt samtycke kommer vi fortsätta att skicka nyhetsbrev till dig även efter att dessa tolv månader har gått. Du kan när som helst kontakta oss om du inte vill att vi skickar dig utskick.

Vi och våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn krävs för att logga in i dessa system.

I enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du enligt gällande personuppgiftslagstiftning skicka en skriftlig begäran till oss per post till adressen ovan (begäran kan alltså inte skickas via e-mail). Den skriftliga begäran ska vara undertecknad av dig.

Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Särskilt för dig som är kursdeltagare (Språkresor/High School/IBS International Business School) eller au pair

De personuppgifter som vi behandlar för dig som är kursdeltagare eller au pair är de uppgifter som du har lämnat till oss, normalt ditt namn, e-mailadress, hemadress, betalkortnummer, födelsedatum, och telefonnummer. Vi behandlar även uppgifter om eventuella allergier, sjukdomar, funktionsnedsättningar, religionstillhörighet, kostönskemål samt övrig information som du har lämnat till oss i samband med din ansökan rörande exempelvis din utbildningsbakgrund, Vi hanterar även uppgifter om de önskemål du lämnat kopplat till din resa och särskilda intressen kopplat till resan.

Uppgifterna behandlas i syfte att hantera och administrera din ansökan och/eller beställning och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kursdeltagare eller au pair, oavsett var i världen du befinner dig. I ansökningsskedet behandlar vi uppgifterna, inklusive eventuella uppgifter om allergier, sjukdomar, funktionsnedsättningar och religionstillhörighet, för att vi på bästa sätt ska kunna tillgodose dina individuella behov och matcha dessa mot en lämplig skola, värdfamilj eller annat boende. Om vi inte får del av denna information kan vi inte anpassa vårt förslag till din personliga profil, och det kan hända att du hamnar på en skola, i en värdfamilj eller ett boende som inte passar dig. Uppgifterna behövs även för bland annat erhållande av visum och studieplats.

I enlighet med de ovan angivna syftena kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners, som är betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning, placeringsorganisationer som är våra partners och lokala kontaktpersoner, flygbolag, skolor och värdfamiljer. I syfte INTEGRITETSPOLICY www.sts-education.com att kunna fullgöra din beställning/din resa så kan vi även i vissa länder behöva lämna ut dina uppgifter till de lokala myndigheterna i dessa länder för att det är ett krav för att kunna stanna viss längre (exempelvis i USA till Homeland Security).

Dina personuppgifter kommer att lagras och behandlas samt delas med våra samarbetspartners i det land dit du ska resa, i syfte att vi ska kunna administrera din resa och din vistelse. Vi använder oss även av ITleverantörer som kan komma att lagra dina uppgifter även utanför EU, i USA. Genom att godkänna denna policy samtycker du till att dina personuppgifter överförs till USA för lagring där.

För dig som är värdfamilj

De personuppgifter som vi behandlar för dig som anmäler ditt intresse att bli värdfamilj är de uppgifter du lämnar till oss, normalt ditt och dina familjemedlemmars namn, din e-mailadress, din hemadress, födelsedatum, telefonnummer, yrke, arbetstider och kontonummer. Vi behandlar i tillämpliga fall även uppgifter om dina barns ålder, religionstillhörighet, om någon i hushållet har några allvarliga sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykiska problem, om det finns några husdjur i hushållet samt övrig information som du har lämnat till oss i samband med din ansökan rörande exempelvis boendeform.

Vi hanterar även uppgifter om de önskemål du lämnat kopplat till din ansökan om att bli värdfamilj, så som hur många av STS studenter du kan tänka dig att ta emot samtidigt, om du accepterar att studenter som bor hos dig kräver specialkost mm.

Uppgifterna behandlas i syfte att hantera och administrera din anmälan som värdfamilj och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som värdfamilj samt den eller de av STS studenter som ska bo eller bor hos dig. Uppgifter om din eller någon familjemedlems sjukdomar, funktionsnedsättningar, psykiska problem, samt religionstillhörighet behandlas för att vi på bästa sätt ska kunna tillgodose era individuella behov och matcha dessa mot en lämplig student.

I enlighet med de ovan angivna syftena kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners, så som lokala agenter samt banker för utbetalning av ersättning för de studenter ni tar emot. I vissa länder kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till de lokala myndigheterna för att det är ett krav för att du och din familj ska få vara värdfamilj (exempelvis i USA till U.S. Department of State).

Vi använder oss av IT-leverantörer som kan komma att lagra dina uppgifter även utanför EU, i USA. Genom att godkänna denna policy samtycker du till att dina personuppgifter överförs till USA för lagring där.


E-post

2_0837_Bo_City_2012.jpg 2_0837_Bo_City_2012.jpg

Skicka in din intresseanmälan

Vill du veta mer om att resa utomlands som high school-student med STS? Fyll i blanketten så kontaktar vi dig.

2_1844_Bo_City_2012.jpg 2_1844_Bo_City_2012.jpg

Låt oss ringa dig!

Om du har några frågor eller vill ha en personlig kontakt – ange ditt telefonnummer så ringer vi dig så fort vi kan!


Frågor & Svar

 • Jag är redo att ansöka – hur gör jag nu?

  Det enklaste sättet att ansöka är att gå till sidan för din favoritdestination och klicka på knappen ansök.  Ansökan är inte bindande, utan du fattar ditt slutgiltiga beslut när du har blivit antagen. Undrar du över något mer? Lugn, kontakta STS så svarar vi på alla dina frågor.

 • Finns det någon STS-representant på plats?

  Absolut! Vi har områdesrepresentanter som arbetar för oss på plats. Han eller hon väljer noggrant ut värdfamiljer, har kontakt med skolor och stöttar dig och ger råd under ditt utbytesår.

 • Kan jag ansöka om några STS-stipendier?

  Ja, vi har flera stipendier som du kan ansöka om varje år. Vi hjälper dig också gärna med din ansökan av stipendier från andra organisationer och instanser. Klicka här för mer information.

 • Vilken sorts skola kommer jag att gå på?

  I de flesta länder går du på en kommunal skola. I vårt program High School Select erbjuds privatskolor som ett alternativ. Skillnaden mellan kommunala skolor och privatskolor varierar mellan olika länder. Berätta för oss vilket land du är intresserad av så hjälper vi dig!

 • Kan jag utöva någon sport under mitt high school-år?

  Självklart kan du göra det!  Vilka sporter som finns tillgängligt varierar från skola till skola. Berätta gärna vad du är intresserad av när du gör din anmälan så gör vi vårt allra bästa för att hitta en skola där du kan utöva din favoritsport. Med STS High School Select har du ännu större möjlighet att inrikta dig då du själv väljer vilken skola du vill gå på och det finns många skolor med sportprofilering. Har du ett starkt intresse bör du verkligen ta chansen!

   

STS High School
För studenter 14–18 år
Ring oss0771-20 20 10
Måndag–torsdag 9–18, fredag 9–17 Mer information

Besök oss
STS High School Göteborg
Kyrkogatan 48 – NK-huset
411 08 Göteborg
STS High School Stockholm
Kindstugatan 1
111 31 Stockholm

© STS Student Travel Schools AB 1958–2017